Kvalitet & Miljö

Mycket av vårt arbete sker på offentliga platser och i boendes närhet. Det ligger därför i företagets intresse och överlevnad att på ett seriöst sätt, så långt det överhuvudtaget är möjligt, att bidra till ett hållbart samhälle.Miljöpolicy

Mycket av vårt arbete sker på offentliga platser och i boendes närhet. Det ligger därför i företagets intresse och överlevnad att på ett seriöst sätt, så långt det överhuvudtaget är möjligt, att bidra till ett hållbart samhälle. Vi ska i vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan.

  • Vi följer de lagar och krav som ställs för ett hållbart samhälle
  • Vi skall minska utsläppen från våra fordon och transporter genom daglig planering.
  • Vi letar ständigt efter nya maskiner och produkter till ett mer miljövänligt alternativ.
  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt av ansvarig på företaget. Målet är att ständigt effektivisera företagets miljöbelastning i alla avseenden.
  • Våra medarbetare har god kännedom i företagets miljöpolicy.
  • Vi skall i vår verksamhet bidra till återvinning och hantering av avfall på ett säkert och miljöanpassat sätt.
  • MP MINIGRÄV AB skall skapa hälsosamma miljöer för de människor som skall bo och vistas där vi utför våra arbeten.

Kvalitetspolicy

Våra produkter, entreprenader och serviceåtaganden skall utföras så professionellt att det möter och överträffar våra kunders förväntningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja och förmåga att alltid utveckla våra produkter och tjänster. Genom att följa upp varje utförd entreprenad kan vi se hur vi kan bli bättre, bl.a genom god planering och logistik.

Vår kvalitetspolicy

Genom att löpande utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska MP MINIGRÄV AB bibehålla och förstärka förtroendet hos kunderna. Kvalitet, service och kunskap är företagets viktigaste konkurrensmedel, det innebär att all personal i företaget måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera produkter och tjänster i rätt tid.

Om Oss

loggo1o1

MP Minigräv AB grundades 1989 med en idé att tillhandahålla små maskiner för tillgänglighet på trånga och smala ytor. Företaget har utvecklats och med våra medarbetare är vi i dag specialister inom dränering, avlopp och anläggningsarbeten, Vi ansvarar för hela projektet.

footerlogo