Våra Tjänster

Vi erbjuder en bred kunskap och erfarenhet inom dränering och VVS-arbeten

Vi utför uppdragsnivåer dvs totalentreprenad med schakt och VVS-arbeten med garanti. De flesta uppdrag vi arbetar med är dränering och läggning av dagvattenrör, fuktskydd, betongbilning och avloppsarbeten.

Dränering


Man kan tycka att vi har ett otacksamt jobb, att utföra en dränering är inget som syns för blotta ögat, men du är trygg i att arbetet utförs av en certifierad Isodrän entreprenör MP Minigräv AB. En rätt utförd dränering på en fastighet är viktig, bla för att undvika fukt och mögelskador, vilket på lång sikt kan ge de boende hälsoproblem.

Avlopp


Avlopp ligger inte alltid där man tror – därför har vi specialiserat oss på att ha små maskiner, speciellt framtagna för tillgängliget på smala och trånga ytor. MP MINIGRÄV AB utför schakt samt rörläggning för kommunala och privata avlopp. Kontakta oss för mer information och offert.

Anläggningsarbeten


Oavsett om du är villaägare eller företräder ett fastighetsbolag så kan du Anlita oss för mark och anläggningsarbeten. Vi utför plattläggning, schakt för ny, om och tillbyggnader och utgrävning och schaktning för pooler. Kontakta oss för mer information och offert.


Dränering


Så här arbetar vi på MP MINIGRÄV AB för att du skall få en dränering som uppfyller alla krav.

 • Rengöring och slipning av källarvägg för att ta bort ev. gammalt fuktskydd. Att få en ren vägg hjälper till att förbättra uttorkningen.
 • Vi använder pumpbrunnar med en diameter av 600 mm, detta för att få en stor samlingsarea med vatten och man får en mer effektiv användning av dräneringspumpen vilket innebär ökad livslängd.
 • Vi monterar alltid nivålarm med batteribackup för att kunna ha kontroll på vattennivån i pumpbrunnen. (om tex pumpen inte startar så varnar larmet med ljud och ljus).
 • Vi murar upp hålkäl, detta för att säkerställa att vattnet rinner från sockel och väggyta, det är viktigt att inget vatten blir stående mellan grund och källarvägg.
 • Vi tätar mellan list och källarvägg så att inget ytvatten kan tränga in bakom isodränskivan.
 • Vi återfyller och kompimerar uppgrävda schaktmassor efter slutförd dränering med fall ut från din fastighet, detta bla för att undvika sättning av marken i framtiden.

När arbetet är klart kan vi återställa med plattläggning, asfaltering och växter enligt kundens önskemål, allt i direkt anslutning till det slutförda dräneringsarbetet.

Trygghet för dig, före, under och efter arbetet.


Avlopp


MP Minigräv AB utför schakt samt rörläggning för kommunala och privata avlopp.

Viktigt med ett fungerande avlopp

Det är viktigt att man har ett bra fungerande avlopp. Ett dåligt avlopp kan innebära risk för att man förorenar både sitt eget eller grannarnas dricksvatten eller ytvatten som människor och djur kan komma i kontakt med. Det är givetvis inte heller bra för miljön att dåligt renat avloppsvatten släpps ut. Därför finns det skäl att se över avloppssystemet även om man inte fått direkta krav från kommunen.


Anläggningsarbeten


Inom mark och anläggningsarbeten utför vi:

 • Uppfarter och gångar
 • Murar och trappor
 • Plattläggning
 • Schakt för ny, om och tillbyggnader
 • Utgrävning och schakt för pooler
 • Snöröjning

Vid förfrågan utför vi skräddarsydda lösningar också.

Om Oss

loggo1o1

MP Minigräv AB grundades 1989 med en idé att tillhandahålla små maskiner för tillgänglighet på trånga och smala ytor. Företaget har utvecklats och med våra medarbetare är vi i dag specialister inom dränering, avlopp och anläggningsarbeten, Vi ansvarar för hela projektet.

footerlogo