Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Mycket av vårt arbete sker på offentliga platser och i boendes närhet. Det ligger därför i företagets intresse och överlevnad att på ett seriöst sätt, så långt det överhuvudtaget är möjligt, att bidra till ett hållbart samhälle.

Kvalitetspolicy

Våra produkter, entreprenader och serviceåtaganden skall utföras så professionellt att det möter och överträffar våra kunders förväntningar. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja och förmåga att alltid utveckla våra produkter och tjänster. 


Genom att följa upp varje utförd entreprenad kan vi se hur vi kan bli bättre, bl.a genom god planering och logistik. Genom att löpande utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska MP Minigräv AB bibehålla och förstärka förtroendet hos kunderna.


Kvalitet, service och kunskap är företagets viktigaste konkurrensmedel, det innebär att all personal i företaget måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera produkter och tjänster i rätt tid.

RUT & ROT AVDRAG

Som privatperson kan du använda RUT och ROT avdrag, kontakta oss om du har frågor om just ditt arbete går under Rut/Rot. Några frågor? Ring eller maila oss.​